<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

Maatschap oprichten? Dit is alles wat je moet weten

01 maart 2017 door Pieter Devloo

maatschap oprichten

Twee dokters willen samen een secretaresse in dienst nemen. Een schoonheidsspecialiste en nagelstylist gaan samen op zoek naar een handelspand. In beide gevallen kunnen de betrokken zelfstandigen hun samenwerking snel en eenvoudig vormgeven in een maatschap. De invulling van deze ondernemingsvorm is immers aan weinig regels onderworpen. Maar net omdat een strikt kader ontbreekt, hebben heel wat boekhouders vragen over de maatschap. Accountant en gastblogger Pieter Devloo beantwoordt de 5 meestgestelde vragen over deze nobele onbekende.

Hoe richt mijn klant een maatschap op?

Een maatschap oprichten is vrij eenvoudig. De verschillende partijen (maten genoemd) moeten een contract opstellen waarin ze het doel en de duur van de tijdelijke samenwerkingsvorm duidelijk omschrijven. Aangezien het om een zuiver contractuele verbintenis gaat, is de tussenkomst van een notaris niet vereist. De maatschap is geen rechtspersoon en heeft geen eigen vermogen, firma of zetel.

Wat met winst of verlies?

Aangezien de maatschap geen rechtspersoon is, staan de maten persoonlijk in voor eventuele schulden. Standaard worden opbrengsten en schulden evenredig met de inbreng van de partijen verdeeld. Een afwijkende verdeling is ook mogelijk, als dat op voorhand in het contract werd opgenomen.

De contractuele verdeling is aan enkele voorwaarden gebonden:

  • Opbrengsten en verliezen worden altijd onder de maten verdeeld. Een van de partijen volledig vrijstellen van verlies kan niet. Omgekeerd kan één maat ook niet alle winst opstrijken.
  • Dividenden uitgekeerd tijdens het bestaan van de maatschap, worden beschouwd als een voorschot op de winst.

Kan een maatschap personeel aanwerven?

Er zijn twee opties:

  • De maatschap werkt met personeel van (een van) de maten. De terbeschikkingstelling van personeel is onderworpen aan een strikte regelgeving.
  • De maatschap werft zelf personeel aan. In dit geval moet ze ingeschreven worden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De RSZ erkent de maatschap als een afzonderlijk persoon die instaat voor de betaling van de bijdragen. De maten blijven wel verantwoordelijk voor de eventuele schulden van de maatschap aan de RSZ.

Kan een maatschap een btw- of ondernemingsnummer aanvragen?

Als de maatschap regelmatig activiteiten uitvoert waarop het btw-wetboek van toepassing is, moet ze een btw-nummer aanvragen. Een maatschap zonder RSZ- of btw-nummer kan geen ondernemingsnummer aanvragen.

Wat zijn de fiscale plichten van een maatschap?

Aangezien de maatschap geen rechtspersoon is, moet ze geen belastingen betalen. Elke maat vult zijn aandeel in de winst in op zijn persoonlijke belastingaangifte.

Hoe kan mijn klant de maatschap opnieuw ontbinden?

Bij de ontbinding van de maatschap worden opbrengsten en schulden verdeeld zoals aangegeven in het contract.

De maatschap kan ontbonden worden:

  • als de contractueel vastgelegde tijdsduur verstreken is;
  • bij unaniem besluit tot vervroegde ontbinding. Deze beslissing wordt genomen door een algemene vergadering waarin alle vennoten persoonlijk aanwezig zijn;
  • als de ontbinding wettelijk gevorderd wordt, bijvoorbeeld wanneer één van de maten zijn plichten niet nakomt.
  • indien er in de maatschap slechts één maat overblijft.
Pieter Devloo

Geschreven door Pieter Devloo

Accountant Pieter Devloo is zaakvoerder van VDV Accountants, een gerenommeerd boekhoudbedrijf met kantoren in Gent en Aalst. Pieter is gespecialiseerd in startersadvies aan zelfstandigen en kmo’s. Vanuit die expertise is hij ook docent bij Syntra Gent en een veelgevraagd gastspreker. Bij Pieter ligt de klemtoon op fiscale optimalisatie. Of, zoals hij het verwoordt: de weg van de minste belasting.

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger