<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

Sociale bijdragen aanpassen of niet? Drie scenario’s voor je klant

28 september 2016 door Debby Buys

sociale-bijdragen-3-scenario's

In een spannend partijtje poker heb je doorgaans drie keuzes: check, fold of raise. Bij het berekenen van hun sociale bijdragen staan zelfstandigen sinds 2015 voor drie gelijkaardige opties: het voorgestelde bedrag betalen, verlagen of verhogen. Gelukkig heeft de betaling van bijdragen verder weinig met gokken te maken. In deze blogpost geven we je een handig overzicht van de drie scenario’s voor je klant. Zo voorkom je dat die te weinig inzet … of z’n hand overspeelt.

Wat is er veranderd? Een snelle terugblik

Sinds 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen anders berekend. Sindsdien bepalen de beroepsinkomsten van het lopende jaar het bedrag van de definitieve bijdrage, in plaats van het inkomen van drie jaar geleden.

Maar: omdat de fiscale behandeling van de definitieve inkomsten tijd vergt, betaalt de zelfstandige elk jaar voorlopige bijdragen. En die worden wél nog berekend op basis van de inkomsten van drie jaar eerder. Pas twee jaar later volgt de definitieve berekening en – indien nodig – een regularisatie.

Als het vervaldagbericht in de bus valt, kan een zelfstandige drie dingen doen: het voorgestelde bedrag betalen, het optrekken of het sociale verzekeringsfonds vragen om het te verlagen. Elk van deze keuzes is aangewezen in een bepaald scenario.

Scenario 1: het inkomen blijft min of meer stabiel

De zaak van je klant loopt op wieltjes: geen financiële pieken, maar zeker ook geen dipjes. In deze situatie is het aangewezen om de bijdrage gewoon te betalen. In dit geval is er geen actie vereist naar het sociaal verzekeringsfonds.

De stabiliteit van het inkomen is wel cruciaal. Als de ondernemer bijvoorbeeld minder verdient dan drie jaar geleden, zal hij twee jaar moeten wachten om het verschil terug te krijgen. Bovendien krijgt hij geen interesten op de teveel betaalde bijdragen.

Scenario 2: Het inkomen daalt gevoelig

Als je in het dossier van je klant merkt dat de zaken minder goed lopen, dan kan je een vermindering aanvragen. Voor zelfstandigen in hoofdberoep gelden twee drempelbedragen: 13.010 en 26.021 euro.

Voorbeeld: Je klant betaalt bijdragen op een netto belastbaar jaarinkomen van 31.000 euro. Uit de boekhouding blijkt dat hij dit jaar slechts 22.000 euro heeft verdiend. Als de aanvraag tot vermindering aanvaard wordt, zal je klant sociale bijdragen betalen op een inkomen van 26.021 euro. Twee jaar later krijgt hij het verschil tussen 26.021 euro en 22.000 euro terugbetaald. Deze drempelbedragen variëren van statuut tot statuut.

Opgelet: elke verminderingsaanvraag moet stevig onderbouwd zijn. Zorg voor objectieve motivatiestukken die duidelijk aantonen dat het inkomen onder één van de drempels is gedaald. Als twee jaar later blijkt dat het doorgegeven inkomen niet klopte, kunnen er boetes aangerekend worden. Deze boete bedraagt 3% per kwartaal te rekenen vanaf 31 december van het bijdragejaar en een eenmalige boete van 7%.

Tip: Merk je achteraf dat een goedgekeurde aanvraag ten onrechte was? Laat je klant dan het tekort op het reële inkomen spontaan bijstorten. Dat geld komt terecht in de reserves , een soort ‘spaarpot’. Als er twee jaar later voldoende geld in de reserves zit, worden er geen boetes aangerekend.
Via ons digitaal loket kan je eenvoudig een vermindering aanvragen.

Scenario 3: het inkomen stijgt aanzienlijk

Het gaat je klant voor de wind. Hij betaalt op het inkomen van drie jaar geleden, maar verdient inmiddels het drievoud. Heel fijn, maar het betekent ook dat je klant over twee jaar een iets minder fijne herziening voorgeschoteld zal krijgen.

Om zo’n gepeperde bijpassing te vermijden, kan de ondernemer er voor kiezen om het bedrag op te trekken. Een goed idee, want sociale bijdragen zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Met andere woorden: hoe meer sociale bijdragen je betaalt, hoe lager je netto belastbaar inkomen is. Aangezien zowel de sociale bijdragen als de personenbelasting berekend worden volgens je netto belastbaar inkomen, is het aan te raden om zoveel mogelijk sociale bijdragen te betalen.

Via ons digitaal loket kan je eenvoudig de bijdrage verhogen.

Wat met startende zelfstandigen?

Starters beslissen zelf op welk inkomen hun sociale bijdragen berekend worden. Ze kunnen verhogen, maar ook verlagen zonder verplichte aanvraag. Eens ze drie jaar bezig zijn, vervalt die luxe. Zodra de sociale bijdragen berekend worden op het inkomen van drie jaar voordien, hebben ze dezelfde opties als alle andere zelfstandigen.

Debby Buys

Geschreven door Debby Buys

Debby Buys werkt al meer dan 24 jaar bij Xerius. In haar job als Sales Manager ondersteunt ze boekhouders en accountants en stimuleert ze het ondernemerschap.

Download je infographic

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger