<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

Sociale bijdragen verhogen: de voordelen van reserves

05 oktober 2016 door Ann Schoenmaekers

Reserve.jpg

Loopt de business gesmeerd, dan doen zelfstandigen er goed aan om hun voorlopige sociale bijdragen te verhogen. Dat kunnen ze aanvragen bij hun sociaal verzekeringsfonds, of ze kunnen zelf spontaan bijstorten. Die supplementen komen namelijk terecht in de zogenoemde reserves: een soort ‘spaarpot’ die je klant een fiscaal voordeel oplevert, maar ook van pas komt bij de definitieve herziening twee jaar later.

Nu de sociale bijdragen anders berekend worden, kunnen zelfstandigen die ook verlagen of verhogen. Dat laatste is zeker interessant wanneer het je klant voor de wind gaat, en zijn netto belastbaar inkomen hoger ligt dan dat van drie jaar eerder.

De bijdragen optrekken kan op twee manieren.

Optie 1: een verhoging aanvragen

Via het sociaal verzekeringsfonds kan de klant een verhoging van zijn bijdragen aanvragen. Op die manier vermijdt hij onaangename verrassingen bij de definitieve herziening die twee jaar later volgt. Daarbij zijn sociale bijdragen volledig fiscaal aftrekbaar. Hoe meer sociale bijdragen je klant betaalt, hoe lager zijn netto belastbaar inkomen komt te liggen. Niet onbelangrijk, aangezien zowel de sociale bijdragen als de personenbelasting berekend worden op dat inkomen.

Via ons digitaal loket kan je eenvoudig een verhoging aanvragen.

Optie 2: spontaan bijstorten

Je klant kan ook kiezen voor spontane stortingen, die hij dan bovenop zijn verplichte voorlopige sociale bijdragen betaalt. Die supplementen komen terecht in de persoonlijke reserves, een soort spaarpot die de klant helpt anticiperen op later.

Op het moment van de definitieve regularisatie wordt er immers rekening gehouden met het volledige bedrag dat de klant in zijn reserves heeft opgebouwd. Blijkt dat voldoende, dan blijven bijpassingen uit. Goed om te weten: jaarlijks kan je klant tot vier keer het maximumbedrag bijstorten. Ook deze supplementen zijn fiscaal aftrekbaar.

Opgelet! Heeft de klant nog openstaande schulden bij het sociaal verzekeringsfonds, dan worden de vrijwillige bijbetalingen eerst aangewend voor achterstallige facturen.

Boetes vermijden via reserves

Maar ook in het geval van een verminderingsaanvraag kan je de klant kosten besparen via de reserves. Merk je namelijk dat een goedgekeurde aanvraag tot verlaging achteraf ten onrechte was - omdat je klant toch meer inkomsten heeft, dan krijgt hij boetes bij de regularisatie. Doet hij echter een vrijwillige bijstorting om de definitieve herberekening op te vangen, dan worden later geen boetes aangerekend.

Reserves beheren: wat zijn de voorwaarden?

Belangrijk om mee te geven is dat de klant zijn reserves tot op zekere hoogte zelf kan beheren:

  • Je kan de reserves beheren tot 31 december van het lopende bijdragejaar.
  • Je kan de reserves ook gebruiken om een volgend kwartaal van het lopende bijdragejaar te betalen. Wens je na 31 december een betaling onder te brengen bij je reserves van het voorgaande jaar, dan neem je best contact op met je sociaal verzekeringsfonds.
  • Je kan blijven bijstorten, maar ook een terugbetaling van je reserves vragen tot 31 december. Ben je te laat, dan worden te veel betaalde bijdragen teruggestort bij de definitieve herziening.

Een voorbeeld

In 2016 moet Stefaan per kwartaal 1.107,79 euro (zonder index) aan voorlopige bijdragen betalen, berekend op zijn inkomen van 20.000 euro in 2013. De zaken gaan goed, en voor 2016 schat hij zijn inkomen op 50.000 euro. Dat komt overeen met een kwartaalbijdrage van 2.769,47 euro. Stefaan kan een verhoging van zijn bijdragen aanvragen, of spontaan een bedrag storten in de reserves.

In november blijken de inkomsten echter lager te liggen, rond de 30.000 euro. Dat komt overeen met een kwartaalbijdrage van 1.661,68 euro. In dat geval kan Stefaan vragen om zijn bijdragen opnieuw aan te passen. Vraagt hij een aanpassing aan vóór 31 december, dan wordt het te veel betaalde bedrag teruggestort. Doet hij de aanvraag pas na 31 december, dan blijft het oorspronkelijk gestorte bedrag in de reserves tot aan de definitieve herziening.

En wat als je klant een domiciliëring heeft lopen?

Pols zeker bij je klant of hij een domiciliëring heeft lopen. Wil die laatste spontaan bijstorten, dan kan je hem de volgende twee mogelijkheden voorleggen:

  • Storten na de 22ste van de maand: vóór die datum worden de gegevens naar de banken met openstaande bedragen doorgestuurd.
  • Telefonisch of via mail contact opnemen met zijn sociaal verzekeringsfonds, als je klant al gestort heeft vóór de 22ste. Dan kan hij vragen om het bedrag manueel over te zetten naar de reserves, zodat het kwartaal blijft openstaan en de domiciliëring kan doorgaan. Neemt je klant géén contact op, dan komen de supplementen niet in de reserves terecht, maar worden ze eerst aangewend om openstaande facturen te betalen.
Ann Schoenmaekers

Geschreven door Ann Schoenmaekers

Ann Schoenmaekers werkt al 15 jaar als regioverantwoordelijke bij Xerius. Dankzij haar dagelijks contact met boekhouders en ondernemers is Ann een expert in sociale bijdragen en de opstartformaliteiten van een zelfstandige.

Download je infographic

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger