<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

Vrij beroep na pensioen? Enkele vuistregels voor je klant

16 november 2016 door Marc Hellemans

restaurant-man-person-coffee.png

Veel zelfstandigen willen ook na hun pensioen blijven doorwerken. Vooral onder vrijeberoepers is het een courant fenomeen. Sinds begin 2015 kan bijverdienen na de pensioenleeftijd in veel gevallen zonder beperkingen. Wel moet je klant zich aan enkele vuistregels houden!

Mag ik na mijn pensioen blijven doorwerken? Hoeveel mag ik nog verdienen? En hoe zit het met mijn sociale bijdragen? Vooral onder de beoefenaars van een vrij beroep zijn het vaak gehoorde vragen. Je kan je klant hoe dan ook geruststellen: bijverdienen na de pensioenleeftijd mag! Hoeveel precies, hangt vooral af van de leeftijd.

Jonger dan 65? Onbeperkt bijverdienen vanaf 45-jarige loopbaan

Vrijeberoepers jonger dan 65 jaar met een loopbaan van minstens 45 jaar mogen onbeperkt bijverdienen zonder hun pensioenrechten te verliezen. Dat geldt ook voor een weduwe of weduwenaar die een overgangsuitkering geniet.

Komt je klant niet aan 45 loopbaanjaren, dan moet hij of zij zich wel aan inkomensgrenzen houden (zie tabel hieronder). Worden die overschreden, dan gaat het pensioenbedrag met hetzelfde percentage naar beneden. Verdient je klant meer dan het dubbele van de inkomensgrens, dan vervalt zijn pensioen helemaal.

Inkomensgrenzen Rustpensioen Overlevingspensioen
Kinderen ten laste € 9.357 € 18.154
Geen kinderen ten laste € 6.238 € 14.523

65 jaar of ouder? Onbeperkt bijverdienen, op enkele uitzonderingen na

Vanaf het begin van het jaar waarin je klant 65 wordt, mag hij of zij onbeperkt bijverdienen zonder verlies van pensioenrechten. Behalve in twee specifieke gevallen:

  • Klanten van wie de echtgeno(o)t(e) een gezinspensioen ontvangt: gaan zij over de inkomensgrenzen, dan wordt het gezinspensioen vervangen door een alleenstaande pensioen.
Inkomensgrenzen Echtgeno(o)t(e) < 65 Echtgeno(o)t(e) >= 65
Kinderen ten laste € 9.357 € 21.916
Geen kinderen ten laste € 6.238 € 18.017
  • Klanten met een overlevingspensioen: overschrijden zij de limietbedragen, dan daalt hun pensioenbedrag met hetzelfde percentage. Vanaf een verdubbeling vervalt het overlevingspensioen zelfs helemaal.
  Inkomensgrens
Kinderen ten laste € 21.916
Geen kinderen ten laste € 18.017

Let wel: wie bijverdient, betaalt ook sociale bijdragen

Vrijeberoepers met een rustpensioen betalen 14,7% sociale bijdragen in plaats van de gebruikelijke 21,5%. Dit tarief is ook van toepassing voor klanten met een overlevingspensioen na hun 65ste. Is er een inkomensgrens in het spel? Dan kan je klant tot het dubbele daarvan verdienen, met behoud van het voordeeltarief van 14,7%. Daarboven betaalt hij of zij wel 21,5% sociale bijdragen op de totaliteit van het inkomen.

In bepaalde omstandigheden – bijvoorbeeld bij een onvolledige loopbaan – kan het interessanter zijn dat je klant zijn of haar pensioen nog even uitstelt en volledige sociale bijdragen blijft betalen. Deze extra jaren kunnen immers gebruikt worden om ontbrekende periodes in zijn of haar loopbaan aan te vullen en achteraf een hoger pensioen opleveren.

Tip: Xerius-klanten kunnen een gratis simulatie laten maken van hun pensioen, advies bekomen over langer werken en welke gevolgen dit zou hebben op hun wettelijk pensioen.

Wat met mijn Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) indien ik verder werk.

Wanneer men de leeftijd van 65 jaar bereikt, mag men onder bepaalde voorwaarden VAPZ bijdragen betalen en fiscaal aftrekken van het belastbaar inkomen.

Er zijn echter twee voorwaarden:

  • men mag geen rust –of overlevingspensioen ontvangen.
  • men moet minstens sociale bijdragen betalen op een netto-belastbaar jaarinkomen van €13.010
Sedert 2015 mag je ook de volledige premie VAPZ aftrekken in het jaar van je pensionering.
Marc Hellemans

Geschreven door Marc Hellemans

Marc Hellemans werkt al 30 jaar bij Xerius. Als partnerships manager staat hij dagelijks in contact met (startende) ondernemers en hun federaties. Marc is expert in sociale bijdragen en de opstartformaliteiten van een zelfstandige.

Download je infographic

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger