<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

Waarom betaalt een zelfstandige in bijberoep sociale bijdragen?

26 oktober 2016 door Mieke Verstappen

money-card-business-credit-card-50987.jpeg

Dat ook zelfstandigen in bijberoep elk kwartaal sociale bijdragen moeten betalen, zal voor weinigen een verrassing zijn. Toch kan jij als boekhouder wel eens de vraag krijgen: wat gebeurt er met mijn zuurverdiende centen? En bouw ik ook zelf iets op met mijn bijberoep? Veel hangt af van het netto belastbaar jaarinkomen van je klanten. Met deze blogpost serveer je hen een pasklaar antwoord.

Sociale-bijdragen-bijberoep-rechten.png

Minder dan 1.439,42 euro

Ligt het inkomen van je bijklussende klant onder de drempel van 1.439,42 euro? Vraag dan snel en eenvoudig een vrijstelling aan via dit onlineformulier, want zij hoeven geen sociale bijdragen te betalen. Als je dit niet laat weten, betaalt je klant de Forfaitaire Minimumbijdrage (FMB) van 79,73 euro.

Vanaf 1.439,42 euro: solidariteitsbijdragen

Bijberoepers met een netto belastbaar jaarinkomen boven de 1.439,42 euro betalen de zogenoemde solidariteitsbijdragen. Zoals de naam al aangeeft, dragen ze daarmee hun steentje bij aan het socialezekerheidsstelsel van alle zelfstandigen.

Die bijdragen gaan onder meer naar kinderbijslag, pensioenen of ziekte en -invaliditeitsuitkeringen. Mede dankzij de solidariteitsbijdragen kon het sociaal statuut van zelfstandigen in hoofdberoep tijdens de voorbije jaren aanzienlijk versterkt worden. Drie concrete voorbeelden:

  • Vanaf 1 januari 2017 wordt de moederschapsrust voor zelfstandige vrouwen opgetrokken van acht naar twaalf weken.
  • Sinds 1 januari 2016 is het minimumpensioen voor zelfstandigen en loontrekkenden volledig gelijkgesteld.
  • In 2014 werd de kinderbijslag voor zelfstandigen verhoogd. Sinsdien krijgen zelfstandigen en werknemers evenveel.
“Maar hoe zit het dan met mijn sociale rechten?”

Dat bijberoepers met hun solidariteitsbijdragen niet bijdragen aan hun eigen sociale rechten is logisch. Zij blijven immers genieten van alle rechten die ze al hadden door hun beroep als loontrekkende, zoals moederschapsrust, een minimumpensioen of kinderbijslag.

Vanaf 13.010,66 euro: opbouw van pensioenrechten en moederschapshulp

Als het netto belastbaar jaarinkomen van een bijberoeper minstens 13.010,66 euro bedraagt, betaalt hij dezelfde bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep. En daar is een voordeel aan verbonden: vanaf dan bouwt hij extra pensioenrechten op. Hoe hoger de inkomsten en hoe hoger de sociale bijdragen, hoe hoger het pensioenrecht voor dat jaar.

Er zijn wel twee belangrijke kanttekeningen:

  • De pensioengerechtigde jaren in bijberoep hebben enkel een positieve impact op de berekening van het pensioenbedrag aan het einde van de rit. Ze bieden dus geen geldige reden om vervroegd op pensioen te gaan.
  • Extra pensioenrechten kan je niet eindeloos verzamelen. Er wordt met maximaal 45 jaar of 14.040 dagen rekening gehouden. Als je klant deze drempel overschrijdt, worden de minst gunstige jaren uit de pensioenberekening gelaten.

Voorbeeld 1: Lisa werkte 40 jaar fulltime als loontrekkende, waarvan 10 jaar als zelfstandige in bijberoep met betaling van hoofdbijdragen. Zij heeft dus een totale loopbaan van 50 jaar. Voor de pensioenberekening komen echter maar 45 jaar of 14.040 dagen in aanmerking. De 5 jaren die het minste pensioen opbrengen, worden daarom uit de berekening gelaten. Resultaat: de pensioenberekening van Lisa is gebaseerd op haar 40 jaren als loontrekkende en 5 jaren als zelfstandige.

Voorbeeld 2: Wim werkte 40 jaar parttime als loontrekkende en 10 jaar als zelfstandige in bijberoep met betaling van hoofdbijdragen. Omdat hij in hoofdberoep slechts 156 loontrekkende dagen per jaar pensioenrechten opbouwde, heeft hij nog voldoende jaren over om zijn volledige loopbaan als zelfstandige in bijberoep mee te laten tellen.

Moederschapshulp

Naast de opbouw van extra pensioenrechten, luidt de drempel van 13.010,66 euro nog een ander voordeel in: als je netto belastbaar jaarinkomen in bijberoep hoger ligt, heb je als mama recht op 105 dienstencheques, goed voor in totaal 945 euro. Je kan enkel gebruik maken van dit recht als je bij het ziekenfonds de moederschapsuitkering als zelfstandige ontvangt, en je de dienstencheques binnen de 15 weken na de bevalling aanvraagt.

Ook dit nog: artikel 37

Onder bepaalde voorwaarden kan een zelfstandige in hoofdberoep toch kiezen voor een ‘gelijkstelling met bijberoep’. Dit wordt bepaald door het fameuze artikel 37. Het voordeel? Je klant betaalt minder of geen sociale bijdragen. Het nadeel? Hij/zij bouwt geen eigen sociale rechten op. Neem deze beslissing dus niet overhaast en raadpleeg indien nodig één van onze regionale adviseurs.

Mieke Verstappen

Geschreven door Mieke Verstappen

Mieke Verstappen is regioverantwoordelijke voor Xerius in Mechelen en Lier, waar ze startende ondernemers begeleidt en ondersteunt. Een job die ze al 12 jaar met heel veel plezier doet. Ook de boekhouders uit haar netwerk kunnen altijd met al hun vragen terecht bij Mieke.

Download je infographic

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger