<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

Wat krijgt je klant voor zijn sociale bijdragen?

18 januari 2017 door Jo Buts

pexels-photo-96944.jpeg

De laatste jaren werd de sociale zekerheid van zelfstandigen druppelsgewijs bijgewerkt. Het resultaat: vandaag krijgen zelfstandigen een heel pakket aan steun in ruil voor hun sociale bijdragen. Ondernemers staan nu op heel wat vlakken op gelijke voet met loontrekkenden. Wij zetten de belangrijkste aanpassingen en inspanningen van de afgelopen jaren op een rij.

1. Ziekenhuisopname

De medische kosten die gepaard gaan met een opname in het ziekenhuis worden zowel voor een zelfstandige als een loontrekkende door het ziekenfonds vergoed. Extra kosten, zoals het ereloon van de specialist, worden niet terugbetaald. Hiervoor moet je klant dus een bijkomende hospitalisatieverzekering afsluiten.

2. Kleine gezondheidzorg

Voor de vergoeding van kleine medische tussenkomsten, zoals een bezoek aan de tandarts of huisarts, betaalden zelfstandigen vroeger een extra bijdrage aan het ziekenfonds. Tegenwoordig hoeven zij enkel nog het remgeld zelf te betalen. De overige kosten worden vergoed door het ziekenfonds.

3. Kinderbijslag

Zelfstandigen met kinderen ontvangen sinds 2014 evenveel kinderbijslag als loontrekkenden. Voor een eerste kind bedraagt deze maandelijkse toelage 92,09 euro, voor een tweede 170,39 euro. Vanaf een derde kind wordt er 254,40 euro uitgekeerd.

4. Moederschapsrust

Ook voor zwangere zelfstandigen is er heel wat veranderd. Sinds 1 januari 2017 hebben zij recht op 12 weken zwangerschapsverlof (13 in geval van een meerling). Van deze 12 weken neemt de moeder er 3 verplicht op: 1 week voor de bevalling en 2 meteen erna. De 9 overige kan ze verspreid opnemen binnen een termijn van 36 weken.

Kersverse zelfstandige moeders hebben bovendien ook recht op:

  • Kraamgeld: 1247,58 euro bij een eerste kind en 938,66 euro vanaf het tweede;
  • 105 dienstencheques, met een totale waarde van 945 euro.
  • Vrouwelijke zelfstandigen worden vrijgesteld van sociale bijdragen in het eerstvolgende kwartaal na de bevalling. Deze regeling geldt voor elke zelfstandige die sinds 1 oktober 2016 is bevallen, op voorwaarde dat ze in aanmerking komt voor een moederschapsuitkering.
Voorbeeld: Jana is op 4 november 2016 bevallen van een zoontje. In het eerste kwartaal van 2017 is ze dus vrijgesteld van sociale bijdragen.
Ontdek alle rechten van zwangere zelfstandigen.

5. Overbruggingsrecht

Vanaf 1 januari 2017 worden de volgende sociale voorzieningen voor zelfstandigen gegroepeerd onder de noemer ‘overbruggingsrecht’:

  • faillissement;
  • collectieve schuldenregeling;
  • gedwongen onderbreking;
  • economische moeilijkheden.

In bovenstaande gevallen heeft een zelfstandige 12 maanden lang recht op een uitkering. Uitkeringen in kader van zorg, ziekte- en invaliditeit lopen gedurende de eerstvolgende 4 kwartalen gewoon door. Voor de regeling inzake kinderbijslag neemt je klant best contact op met het kinderbijslagfonds.

Lees meer over de voorwaarden en rechten van het overbruggingsrecht.

6. Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval biedt het ziekenfonds een beperkte bijdrage (tussen 33,80 en 55,70 euro per dag, afhankelijk van de gezinssituatie). Ook zaterdagen worden vergoed. Je klant heeft pas recht op deze uitkering na 30 dagen arbeidsongeschiktheid.

7. Pensioen

Door middel van zijn sociale bijdragen bouwt je klant een pensioenrecht op. Ook het bedrag van dit pensioen werd de afgelopen jaren een aantal keren verhoogd. Wenst je klant een extra appeltje voor de dorst, dan is een bijkomende pensioen- en ziekteverzekering mooi meegenomen. De pensioenopties voor je klant vind je hier haarfijn uitgelegd.

Jo Buts

Geschreven door Jo Buts

Jo werkt al 17 jaar bij Xerius. In zijn job als regioverantwoordelijke ondersteunt hij dagelijks boekhouders en accountants en stimuleert hij ondernemerschap.

Download je infographic

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger