<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

Zo bereken je de sociale bijdragen van een student-zelfstandige

08 maart 2017 door Ann Schoenmaekers

sociale bijdragen van een student-zelfstandige

Dat het aantal student-zelfstandigen in de lift zit, hoeven we je niet meer te vertellen. De kans is groot dat je in de toekomst nóg meer vragen van studenten krijgt, nu ze sinds 1 januari 2017 kunnen rekenen op een volwaardig en veel voordeliger statuut. Lees hier wat er ook op vlak van sociale bijdragen wijzigt.

Om de ondernemingszin bij jongeren aan te moedigen, gelden voor student-zelfstandigen nu dezelfde regels als voor jobstudenten met een arbeidscontract. Dat maakt het nieuwe statuut financieel een stuk interessanter. Het voormalige artikel 37 voor studenten – dat hen gelijkstelde met zelfstandigen in bijberoep – werd afgeschaft. Concreet worden de bijdragen voor student-zelfstandigen nu zo berekend:

  • ligt zijn netto belastbaar jaarinkomen lager dan 6.775,24 euro, dan betaalt de student-zelfstandige geen sociale bijdragen;
  • bij een jaarinkomen tussen 6.775,24 en 13.550,50 euro geldt een verminderde sociale bijdrage van 20,5% op het verschil tussen zijn jaarinkomen en 6.775,24 euro.

Voorbeeld

Heel wat studenten maken de overgang van het oude naar het nieuwe statuut. Met onderstaand voorbeeld illustreer je hen hoe dit in zijn werk gaat. Lyndsey sloot zich op 1 januari 2015 als student aan bij haar sociaal verzekeringsfonds. Zij viel tot 1 januari 2017 dus onder artikel 37.

2015

In onderling overleg met haar boekhouder schat Lyndsey in dat ze op jaarbasis 1.500 euro zal verdienen. Volgens de regels die in 2015 gelden voor jaarinkomens tussen 1.423,90 en 2.500 euro, betaalt ze elk kwartaal een sociale bijdrage van 75,20 euro.

2016

Ook in 2016 schat Lyndsey 1.500 euro te verdienen. Opnieuw betaalt ze haar kwartaalbijdrage van 75,2 euro.

2017

Lindseys sociaal verzekeringsfonds laat na 2 jaar weten dat haar netto-inkomen de voorbije jaren hoger lag dan ingeschat: 2.500 euro in plaats van 1.500 euro.

Volgens artikel 37 moest ze dus eigenlijk per kwartaal 132,04 euro sociale bijdragen betalen. Dat verschil van 56,84 euro per kwartaal of 227,36 euro op jaarbasis past ze in één keer bij.

Vanaf het jaar 2017 valt de berekening van Lindseys sociale bijdragen onder de nieuwe regels. Intussen is ook haar zelfstandige activiteit verder gegroeid. Ze schat dat ze dit jaar 5.000 euro zal verdienen. Aangezien dat bedrag onder de grens van 6.648,13 euro ligt, hoeft ze voor 2017 geen sociale bijdragen te betalen.

2018

In 2018 zal Lindsey de sociale bijdragen op haar inkomen van 2016 nog moeten bijpassen op basis van artikel 37.

Aan je klant uitleggen wanneer hij zijn sociale bijdragen best betaalt, verhoogt of verlaagt?
Fluitje van een cent met deze infografiek.
Ann Schoenmaekers

Geschreven door Ann Schoenmaekers

Ann Schoenmaekers werkt al 15 jaar als regioverantwoordelijke bij Xerius. Dankzij haar dagelijks contact met boekhouders en ondernemers is Ann een expert in sociale bijdragen en de opstartformaliteiten van een zelfstandige.

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger