<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

5 tips om je loon als zelfstandig bedrijfsleider te optimaliseren

16 februari 2017 door Laurent Freuville

fashion-men-vintage-colorful.jpg

Als zelfstandig bedrijfsleider kom je met je loon in de hoogste belastingschijven terecht. Van dat loon hou je op termijn zowat de helft over. Gelukkig bestaan er een aantal manieren om – binnen wettelijke grenzen – je nettoloon te verhogen. In deze blogpost en ons e-book over loonoptimalisatie lichten we de belangrijkste opties uitgebreid toe.

De bedrijfsleider: wie is dat?

Deze tips gaan niet louter op voor vennoten en bestuurders. Als je als zelfstandige een functie uitoefent van commerciële, financiële of technische aard, beschouwt de fiscus je ook als bedrijfsleider.

Optie 1: voordelen in natura (ook wel: voordelen van alle aard)

Van heel wat zaken die je vennootschap financiert, kan je ook privé gebruikmaken. Denk maar aan een bedrijfswagen, laptop, telefoon- of internetabonnement. Is je firma (deels) in je privéwoning gevestigd, dan kan je verwarmings-, elektriciteits- en onderhoudskosten inbrengen. Wist je trouwens dat je bij je vennootschap zelfs aan een vriendenprijs kan lenen? 

Natuurlijk betaal je belastingen op deze voordelen in natura. Maar ligt het wettelijke forfait lager dan de werkelijke waarde van het voordeel, dan zijn ze erg interessant. Een voorbeeld: voor een internetaansluiting is een forfaitair voordeel vastgelegd van 60 euro per jaar, stukken goedkoper dus dan je jaarlijkse internetfactuur.  

Optie 2: verhuur onroerende goederen aan de vennootschap

Als zelfstandig bedrijfsleider kan je een pand of een deel van je privéwoning verhuren aan je vennootschap. Het huurgeld dat je ontvangt, is een onroerend inkomen en wordt minder zwaar belast dan een beroepsinkomen. Bovendien zal dit onroerend inkomen niet meetellen voor de berekening van je socialezekerheidsbijdrage.

Optie 3: uitgestelde inkomsten

Je vennootschap kan in jouw voordeel een extralegaal pensioen opbouwen en de lasten hiervoor -  binnen bepaalde grenzen - als beroepskost inbrengen.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) mag fiscaal worden afgetrokken vóór de bepaling van het netto belastbaar inkomen. Zo betaal je minder sociale bijdragen. Je bedrijf kan bijkomend voor jou ook een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten en zo je aanvullend pensioen verder aandikken. Een IPT biedt dezelfde voordelen als een groepsverzekering, maar is zuiver individueel. Soms kan een combinatie van beide systemen de meest interessante oplossing zijn. 

Lees meer over pensioensparen voor zelfstandigen.

Optie 4: forfaitaire onkostenvergoeding

Wanneer je je privéwagen gebruikt voor beroepsverplaatsingen, kan je vennootschap je een forfaitaire kilometervergoeding uitbetalen. Dat geldt trouwens ook voor andere beroepsmatige onkosten zoals openbaar vervoer, parkeerbonnetjes, carwash, representatiekosten enzovoort. Leg je regelmatig lange afstanden af? Dan kom je ook in aanmerking voor een forfaitaire reisvergoeding, op voorwaarde dat je minstens 5 uur onderweg was.  

Deze vergoedingen kunnen tot honderden euro’s per maand bedragen. In enkele specifieke gevallen zijn ze vrij van belasting. Steek hierover zeker je licht op bij je boekhouder.

Optie 5: niet-periodieke bezoldigingen

Naast de maandelijkse vergoedingen die je eventueel ontvangt, kan je je loon ook aanvullen met niet-periodieke bezoldigingen:

  • Met een kapitaalvermindering vraag je een deel van het kapitaal terug dat je bij de oprichting van je vennootschap hebt ingebracht. Je wordt hier niet op belast, aangezien de terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal volledig belastingvrij is.
  • Je kan als bedrijfsleider een roerend of onroerend privébezit verkopen aan de vennootschap. Als verkoper kan je zo een belastingvrije meerwaarde realiseren.
  • Je kan jezelf een deel van de winst van je vennootschap uitkeren onder de vorm van een dividend. Op een dividend hoef je geen socialezekerheidsbijdrage te betalen en vanaf een bepaald bedrag wordt een dividend minder belast dan je gewone loon.
  • Na een winstgevend jaar kan je ook een tantième, een veranderlijke winstuitkering in ruil voor je prestaties, ontvangen. Een tantième wordt fiscaal wel als loon beschouwd: je betaalt er dus een socialezekerheidsbijdrage én personenbelasting op.
  • Als tegenprestatie voor je diensten kan de vennootschap je als bedrijfsleider aandelen toekennen. In het geval van bestaande aandelen gaat het om aandelenopties, bij nieuwe aandelen - bijvoorbeeld na een kapitaalsverhoging - om warranten. De waarde ervan is afhankelijk van het soort optie of warrant en het is meestal voordeliger dan de toekenning van een simpele bonus of premie. Dit filmpje legt je uit hoe aandelenopties precies werken.
Organisaties zoals SD Worx bieden aandelenopties met garantie: in een clausule garandeert de uitgever dan aan de houder van de optie een zogeheten ‘zeker voordeel’.

Meer weten over loonoptimalisatie?

Download ons gratis e-book over loonoptimalisatie en kom meer te weten over de verschillende opties die je hebt om je netto-inkomsten te verhogen.

Laurent Freuville

Geschreven door Laurent Freuville

Laurent is al 6 jaar aan de slag als regioverantwoordelijke bij Xerius. Dankzij zijn dagelijks contact met boekhouders en ondernemers is hij een expert in sociale bijdragen en de opstartformaliteiten van een zelfstandige.

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger