<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

Binnenkort op pensioen? 3 scenario’s voor je sociale bijdragen

04 november 2016 door An Govaerts

sociale-bijdragen-pensioen.jpeg

Sinds 2015 worden je sociale bijdragen berekend op basis van je netto belastbare inkomsten van het jaar zelf. Eerst betaal je een voorschot, en zo’n twee jaar later gebeurt er een zogeheten ‘regularisatie’. Op dat moment weet je of je terugkrijgt of moet bijstorten. Maar hoe zit dat voor het jaar waarin je met pensioen gaat? Dit zijn je opties.

Het jaar van je pensionering is een geval apart: je hebt bijvoorbeeld vaak geen volledig kalenderjaar meer gewerkt én je wil na twee jaar pensioen geen fikse bijbetaling gepresenteerd krijgen. En wat als je na je pensioen toch nog wat wil doorwerken als zelfstandige? We zetten de verschillende scenario’s op een rij.

Scenario 1:
je inkomen ligt lager dan het bedrag waarop de bijdragen werden berekend

Eerst nog dit: zelfs als je pensioendatum – en dus de stopzetting van je activiteiten – halfweg het kalenderjaar valt, worden je sociale bijdragen berekend op jaarbasis. Daarvoor wordt je netto belastbaar inkomen omgerekend naar een volledig jaarinkomen.

  Bekijk de formule die voor deze herberekening wordt gebruikt.


Liggen je werkelijke inkomsten lager dan het bedrag waarop de voorschotten werden berekend, dan zal je na twee jaar het verschil terugbetaald krijgen. Of: een extraatje om te besteden tijdens je pensioen.

Ook voor je pensioenbedrag zelf gebeurt de berekening in twee etappes. De uitkering wordt eerst voorlopig berekend op je inkomsten die gekend zijn op je pensioendatum. Nadat de fiscus de inkomsten van de laatste jaren vóór en het jaar van je pensionering heeft doorgegeven aan je sociaal verzekeringsfonds, ontvang je mogelijk een herberekening van je pensioenrechten voor elk van die jaren.

Scenario 2:
je inkomen ligt hoger dan het bedrag waarop de bijdragen werden berekend

In dit geval zal je na ongeveer twee jaar pensioenrust moeten bijpassen, want je betaalde een te klein voorschot. Tenzij je een aanvraag tot niet-regularisatie doet. Dat betekent dat de voorschotten die je betaalde niet meer worden herzien. Hetzelfde geldt voor je pensioenuitkering. Die kan hierdoor enkele euro’s lager uitvallen, maar dat weegt niet op tegen de besparing die je doet op je sociale bijdragen.  

Om in aanmerking te komen voor zo’n regeling moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Je gaat ten laatste op 1 januari 2019 met pensioen.
  • Vanaf de startdatum van je pensioen stop je met werken.
  • De aanvraag geldt alleen voor inkomensjaren die nog niet geregulariseerd waren.
  • Je betaalde geen verminderde sociale bijdragen in een van deze jaren.
  • Je dient de aanvraag ten laatste op je pensioneringsdatum in bij je sociaal verzekeringsfonds.

  Download het aanvraagformulier voor niet -regularisatie.

 

Scenario 3:
je wilt na je pensioen nog wat blijven doorwerken

In dit geval blijft het systeem van voorschotten en regularisaties gewoon doorlopen. Wel geniet je vanaf je pensioendatum een voordeeltarief voor je sociale bijdragen: met een rustpensioen – of een overlevingspensioen vanaf je 65ste  – betaal je slechts 14,7% sociale bijdragen in plaats van de gebruikelijke 21,5%. 

En er is nog meer goed nieuws: de verlaagde sociale bijdragen gaan al in vanaf het kwartaal dat volgt op je pensionering. Ga je dus in het midden van een kalenderjaar officieel met pensioen, dan profiteer je de laatste twee kwartalen al van het voordeeltarief.

Wist je trouwens dat je vanaf je 65ste – of vroeger, op voorwaarde dat je minstens 45 loopbaanjaren hebt – onbeperkt kunt bijverdienen zonder je rustpensioen te verliezen? Kortom, nog een extra zetje om je zelfstandige activiteiten na je pensioen niet helemaal stop te zetten.

  Voldoe je niet aan een van deze criteria? Dan moet je je wel aan inkomensgrenzen houden.

An Govaerts

Geschreven door An Govaerts

An Govaerts werkt al 6 jaar bij Xerius als klantverantwoordelijke. An ondersteunt dagelijks ondernemers bij het opstarten en opvolgen van hun sociale zekerheidsdossier.

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger