<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

Baby op komst? Zo ziet de nieuwe moederschapsregeling voor zelfstandigen eruit

10 november 2016 door Heidi Regemortel

nieuwe-moederschapsregeling-voor-zelfstandigen.jpegVrouwen die als loontrekkende werken, genieten nog steeds uitgebreidere sociale rechten als ze een kind krijgen. Toch gaat het ook met de voordelen voor vrouwelijke zelfstandigen de goede richting uit. Zo geeft de nieuwe moederschapsregeling je meer ademruimte, ook financieel.

De huidige moederschapsregeling voor zelfstandigen in een notendop:

  • Je hebt recht op 8 weken moederschapsrust, 9 bij een meerling.
  • 3 ervan zijn verplicht: 1 voor de bevalling, 2 erna. Over de overige 5 beslis je zelf.
  • De facultatieve weken kan je opnemen van 2 weken voor de verplichte rust tot 21 weken erna, telkens in blokken van minstens 7 opeenvolgende dagen.
  • Tijdens je zwangerschapsverlof ontvang je een uitkering van 467,47 euro per week.

Vanaf 1 januari 2017 komt daar dus verandering in, en wel op deze 2 vlakken.

1. Een langer moederschapsverlof

Je moederschapsverlof wordt opgetrokken naar 12 weken, 13 bij een meerling. 3 ervan blijven verplicht, de overige 9 kan je opnemen binnen de 36 weken. Die facultatieve weken kan je bovendien halftijds opnemen, op voorwaarde dat je dat in één blok van 18 weken doet.

Je moederschapsverlof aanvragen doe je nog altijd bij je ziekenfonds. Je moet wel al minstens 6 maanden aangesloten zijn – de zogenoemde wachttijd – en je sociale bijdragen betaald hebben van het 2e en 3e kwartaal vóór de start van je moederschapsrust.

2. Vrijstelling van sociale bijdragen

In het kwartaal na je bevalling betaal je ook geen sociale bijdragen. Intussen behoud je al je sociale rechten. Die maatregel wordt in de praktijk al toegepast sinds 1 oktober 2016.

Belangrijke kanttekening in verband met je sociale bijdragen: valt je netto belastbaar jaarinkomen lager uit dan dat van 3 jaar terug en kan je daardoor je voorlopige bijdragen niet betalen, dan kan je een vermindering van je voorlopige bijdragen aanvragen. Je inkomen moet dan lager zijn dan de wettelijk vastgelegde drempelbedragen.

Verder heb je als zelfstandige recht op …

  • Kraamgeld. Normaal gezien vraagt de vader het kraamgeld aan bij een kinderbijslagfonds. Als dat niet gaat, om welke reden ook, doet de moeder dat. Voor je 1e kind bedraagt de premie 1.247,58 euro, vanaf het 2e kind is dat 938,66 euro. Kraamgeld kan je aanvragen vanaf 5 maanden zwangerschap tot maximum 5 jaar na de geboorte.

New Call-to-action

  • Meer weten over je rechten en voordelen als zelfstandige? Dit handige overzicht toont je wat je zoal terug krijgt voor je sociale bijdragen.Dienstencheques. Je krijgt er 105, samen goed voor 945 euro. Ze zijn 8 maanden geldig, vanaf de dag van je bevalling. De voorwaarden: je bent zelfstandige in hoofdberoep (of meewerkende echtgenote), ontvangt een moederschapsuitkering via je ziekenfonds en gaat na je zwangerschapsverlof opnieuw als zelfstandige aan de slag. Je vraagt de cheques aan via je sociaal verzekeringsfonds.
  • Een mantelzorguitkering. Stel dat je baby kort na de bevalling ernstig ziek wordt en je kiest ervoor om een tijdje volledig te stoppen met werken, dan krijg je een maanduitkering van 1.212,43 euro. Na 3 maanden heb je daarenboven recht op een kwartaal vrijstelling voor de betaling van sociale bijdragen met behoud van al je rechten. Beslist je om deeltijds aan de slag te blijven, dan bedraagt de uitkering 606,22 euro per maand.
  • Steun bij arbeidsongeschiktheid. Bij ernstige complicaties voor of na de bevalling kan je een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen én een vrijstelling van sociale bijdragen. Je ontvangt dan een dagvergoeding, maar die valt erg bescheiden uit. Een bijkomende verzekering Gewaarborgd Inkomen is dan ook geen overbodige luxe. De premies zijn volledig aftrekbaar als beroepskost. Alleen moet je de verzekering al hebben vóór je zwanger wordt.
Heidi Regemortel

Geschreven door Heidi Regemortel

Heidi Regemortel werkt al 4 jaar bij Xerius. In haar job als regioverantwoordelijke ondersteunt ze dagelijks boekhouders en accountants en stimuleert ze het ondernemerschap.

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger