<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

Regularisatie van studiejaren: meerwaarde voor je pensioen?

31 mei 2017 door Sofie De Bont

gelijkstelling-studiejaren-1.jpg

Dat het zelfstandigenpensioen aan de magere kant is, hoeven we je niet te vertellen. Daarom spaar je met een VAPZ en andere pensioenspaarformules best een aanvullend pensioenspaarpotje bij elkaar. Maar er bestaan ook manieren om de pensioenuitkeringen zelf een beetje op te krikken. Zo kan een regularisatie van je studiejaren in bepaalde gevallen een meerwaarde opleveren.

Voor elk kwartaal waarvoor je sociale bijdragen in hoofdberoep hebt betaald, ontvang je als zelfstandige of zelfstandig helper een pensioen. De hoogte van je volledige pensioenbedrag hangt af van de totale inkomsten waarop die bijdragen werden berekend en je aantal loopbaanjaren als zelfstandige, met een maximum van 45 jaar.

Inactieve periodes mee in pensioenberekening

In die loopbaanjaren tellen ook bepaalde vormen van inactiviteit mee voor je pensioenberekening: militaire dienstplicht, studiejaren, ziekteperiodes en voortgezette verzekering na de stopzetting van je zelfstandige activiteit. Eén voorwaarde: er moet een regularisatie gebeuren tot ‘gelijkgestelde kwartalen’. In tegenstelling tot de militaire dienstplicht – die automatisch en gratis gelijkgesteld wordt – moet  je de regularisatie van je studiejaren zelf aanvragen en er een bijdrage voor betalen.

Het principe: een bijdrage per studiekwartaal

Je betaalt een regularisatiebijdrage per kwartaal van je studietijd dat gelijkgesteld wordt aan een actief kwartaal. Vier van die kwartalen leveren samen één extra loopbaanjaar op voor je pensioenberekening. Bij gebrek aan reëel inkomen gebeurt de berekening op basis van een fictief inkomen. Hoe hoog de bijdrage zelf uitvalt, hangt sterk af van de periode waarin je studeerde:

  • Vóór 30 juni 1970: 109 euro per kwartaal
  • Van 1 juli 1970 tot 31 december 1974: 182 euro per kwartaal
  • Van 1 januari 1975 tot 31 december 1983: 432 euro per kwartaal
  • Vanaf 1 januari 1984: berekening op basis van je eerste zelfstandige referte-inkomen

Ook belangrijk: beslis je om te regulariseren, dan doe je dat verplicht voor je volledige studietijd.

Voorwaarde 1: enkel studiejaren vanaf je 20ste tellen mee

De studietijd voor je 20ste verjaardag komt dus nooit in aanmerking voor regularisatie. Wel kan je naast voltijdse studiejaren verplichte stage- en praktijkperiodes regulariseren, net zoals bisjaren of de tijd dat je werkte aan een eindverhandeling of doctoraatsthesis. Ook de termijn tussen het einde van je studietijd en de start van je zelfstandigenstatuut kan je – tot maximum 180 dagen – meenemen in je regularisatie.

Voorwaarde 2: meteen na je studieperiode werd je zelfstandig

Je studiejaren regulariseren kan tot op het moment dat je met pensioen gaat, op voorwaarde dat je ten laatste 180 dagen na je studie zelfstandige werd. Was je eerst een tijd als werknemer aan de slag, dan val je in het stelsel van de werknemers en kan je de regularisatie slechts de eerste 10 jaar na je studietijd in orde brengen.

TIP: de regularisatiebijdragen zijn volledig fiscaal aftrekbaar in het jaar van betaling. Hou daar rekening mee wanneer je de regularisatie aanvraagt.

Of een regularisatie van je studiejaren interessant is, hangt dus helemaal af van jouw persoonlijke situatie. In het algemeen kunnen we stellen: hoe vroeger je studieperiode viel, hoe groter je voordeel. Zeker wie na 1984 studeerde, moet uitkijken of het sop nog de kool waard is. In dat geval hangt de bijdrage immers af van je eerste referte-inkomen. Bij een aanzienlijk startinkomen kan de regularisatiebijdrage hoger uitvallen dan het surplus aan pensioen dat je ervoor in ruil krijgt.

Update 2017: Gelijkstelling volgens nieuwe regeling
  • Het huidig statuut (zelfstandige, werknemer of ambtenaar) bepaalt in welk stelsel de gelijkstelling kan worden aangevraagd.
  • Niet de hele studieperiode hoeft gelijkgesteld te worden, een gedeelte daarvan is ook mogelijk.
  • De regularisatiebijdrage is forfaitair vastgelegd op 1.500 euro per studiejaar.
Momenteel is de huidige regeling nog altijd van toepassing. De nieuwe regeling is zopas goedgekeurd en geldt enkel voor pensioenen die ingaan vanaf 1 december 2018 of later. De nieuwe wetgeving treedt in werking vanaf 1 december 2017.

Op onze pensioenpagina’s vind je heel wat info om je pensioen grondig voor te bereiden.

Sofie De Bont

Geschreven door Sofie De Bont

Sofie De Bont werkt al 4 jaar als pensioenexpert bij Xerius. Ondernemers die zich willen voorbereiden op hun pensioen, kunnen bij Sofie terecht voor advies en een grondige pensioenraming.

ebook je loon als zelfstandig bedrijfsleider

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger