<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

De voortgezette verzekering: opstapje naar je pensioen

09 februari 2017 door Laurent De Ruyck

voortgezette verzekering

Stel: je wil je zaak overlaten, maar je hebt nog te weinig loopbaanjaren op de teller om in aanmerking te komen voor vervroegd pensioen. Hoe kan je die periode overbruggen met behoud van je sociale rechten? Een voortgezette verzekering biedt in veel gevallen soelaas.

Stop je als zelfstandige, maar kan je niet meteen in een ander statuut – bijvoorbeeld vervroegd pensioen – stappen, dan dreig je in een vacuüm te belanden op het vlak van sociale rechten. En doordat je geen sociale bijdragen meer betaalt, bouw je ook geen nieuwe pensioenrechten meer op. Minimum twee kwartalen sociale bijdragen in hoofdberoep betaald hebben, is immers de minimumvoorwaarde voor een loopbaanjaar als zelfstandige. Met een voortgezette verzekering kan je die periode overbruggen.

Maximaal 7 jaar overbruggen

Door in een voortgezette verzekering te stappen, behoud je je sociale rechten als zelfstandige en bouw je verder pensioenrechten op. Daarvoor blijf je sociale bijdragen betalen, maar niet meer het volle tarief. Met ongeveer 55% van je normale kwartaalbijdragen bouw je alleen je pensioenrechten verder op. Betaal je om en bij de 90% ervan, dan blijf je ook in orde met je ziekteverzekering. 

De voortgezette verzekering is wel beperkt in de tijd:

  • Maximaal twee jaar nadat je gestopt bent als zelfstandige.
  • Maximaal vijf jaar wanneer de verzekering begint vanaf het begin van het vijfde kalenderjaar voor je wettelijke pensioenleeftijd. 

Je kan beide periodes wel combineren, zodat je tot zeven jaar je sociale rechten kunt behouden, bijvoorbeeld tot aan je wettelijke pensioenleeftijd. 

Dit zijn de voorwaarden voor een voortgezette verzekering.

Opgelet bij hoog jaarinkomen

De voortgezette verzekering is een interessante formule, behalve wanneer je drie jaar geleden een hoog netto belastbaar jaarinkomen had. De aangepaste sociale bijdragen – ongeveer 55% of 90% van je normale bijdragen, afhankelijk van de gekozen formule – zullen dan immers erg hoog uitvallen.

In zo’n geval is het meestal interessanter om je stopzetting als zelfstandige nog even uit te stellen en je inkomsten te laten zakken tot het minimumloon. Na je verminderingsaanvraag kan je je bijdragen immers beperken tot de minimumkwartaalbijdrage van 720 euro, met behoud van al je sociale rechten.

Voorbeeld

Marie is 61 en wil wat meer tijd met haar kleinkinderen doorbrengen. Daarom wil ze haar kruidenierswinkel na 39 jaar overlaten. Alleen komt ze exact 4 kwartalen tekort om op vervroegd pensioen te kunnen gaan. Dit zijn haar opties:

  • Marie stopt als zelfstandige en neemt een voortgezette verzekering om die 4 kwartalen te overbruggen. Omdat ze voor de ziekteverzekering ten laste van haar partner kan komen, kiest ze enkel voor pensioenopbouw. Met een netto belastbaar jaarinkomen van 45.000 euro in 2014 betaalt ze 1.401,99 euro (55% van haar sociale bijdragen) per kwartaal, of in totaal 5.607,98 euro. Voordeel is wel dat ze daardoor op haar 63ste met pensioen kan gaan, terwijl ze anders moet wachten tot haar 65ste.
  • Marie stopt nog niet als zelfstandige, maar neemt 4 kwartalen lang een onbezoldigd mandaat op in de vennootschap van haar dochter. Ze vraagt een vermindering van sociale bijdragen aan tot de drempel van 13.296,25 euro en betaalt vanaf 2017 nog 719,34 euro per kwartaal. Kostenplaatje: 2.877,36 euro

Conclusie: omdat Marie 3 jaar geleden een hoog netto belastbaar jaarinkomen had, is het voor haar veel voordeliger om haar stopzetting als zelfstandige nog even uit te stellen.

Tot slot nog deze kanttekening: stop je als zelfstandige om medische redenen, dan kan je een gelijkstelling wegens ziekte aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds. Dat legt het dossier ter goedkeuring voor aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Het RSVZ onderzoekt zowel de stopzetting als de arbeidsongeschiktheid. In geval van goedkeuring behoud je – zonder dat je bijdragen hoeft te betalen – al je sociale zekerheidsrechten.

Nadert je pensioen? Neem dan zeker contact op met onze pensioenadviseurs. Wij kunnen een persoonlijke pensioenraming uitvoeren om te zien wanneer je hoeveel pensioen zal ontvangen, met en zonder gebruik van de voortgezette verzekering.

Laurent De Ruyck

Geschreven door Laurent De Ruyck

Laurent werkt als adviseur bij Xerius, waar hij boekhouders en ondernemers begeleidt en ondersteunt. Een job die hij al meer dan 5 jaar met heel veel plezier en enthousiasme doet.

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger