Wat moet er in de statuten van mijn vennootschap staan?

Heb je plannen om een eigen zaak te starten, maar weet je niet goed waar te beginnen om de statuten van je vennootschap op te stellen? Het kan helpen om eens te bladeren door de statuten van een gelijkaardige onderneming. Maar waar vind je die terug?

Wat zijn statuten?

De statuten van een vennootschap vormen de basis van de oprichtingsakte, het document dat bij de opstart van een vennootschap wordt opgesteld. Bij een nv, cvba en bvba gaat het om een authentieke akte en komt er een notaris aan te pas. In de andere gevallen is een onderhandse akte voldoende. Dit document kan zonder notaris door de vennoten opgemaakt worden.


Statuten kun je beschouwen als een soort van grondwet van je vennootschap, waarin de rechten en plichten van de verschillende partijen bepaald worden.


De statuten bevatten daarnaast onder meer:

  • De maatschappelijke benaming van de vennootschap die in de Kruispuntbank van Ondernemingen wordt ingeschreven. Dit gaat om namen als ‘nv Janssens - Vandamme’ of ‘Horeca Solutions bvba’.
  • De maatschappelijke zetel van je onderneming, de plek van waaruit je vennootschap wordt bestuurd. Dit is vooral van belang voor de taal waarin men de statuten moet schrijven. Is je vennootschap in Vlaanderen gevestigd, dan ben je verplicht de statuten in het Nederlands op te stellen. Voor Wallonië geldt diezelfde verplichting, maar dan in het Frans. In Brussel heb je de keuze, het is zelfs mogelijk om tweetalige statuten op te maken.
  • Het maatschappelijke doel of de activiteit van de vennootschap, dat is een omschrijving van wat jij met jouw onderneming van plan bent. Zorg voor een ruime omschrijving, denk zeker ook aan mogelijke toekomstplannen. Je hoeft niet elk doel uit je statuten uit te voeren, maar de kosten voor een wijziging achteraf kunnen oplopen.

Wil je bijvoorbeeld een restaurant openen en droom je van een klein hotelletje? Laat dan naast de verschillende bepalingen voor een restaurant ook meteen alle nodige condities om een hotel te openen, opnemen.

  • De omschrijving van het kapitaal van de vennootschap, de som van het geld en de goederen die de vennoten (en aandeelhouders) hebben ingebracht. Afhankelijk van het soort vennootschap is een bepaald minimumkapitaal vereist.

Het is verplicht om de oprichtingsakte met de statuten te publiceren in het Belgisch Staatsblad. Dit is de grondwet van je vennootschap, zeiden we toch? Wijzigingen in die statuten moeten ook openbaar gemaakt worden via het Belgisch Staatsblad. Een wijziging kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer jij - én dus ook de maatschappelijke zetel van je vennootschap - verhuist of wanneer je een andere activiteit wilt toevoegen aan het maatschappelijke doel.Waar vind je de statuten van een vennootschap terug?

Wanneer je bijvoorbeeld een wijziging wilt doorvoeren of de statuten van een bepaalde onderneming even wilt inkijken, dan moet je een officiële weg volgen. Het doorbladeren van statuten van andere vennootschappen kan handig zijn wanneer je zelf een gelijkaardig bedrijfje wil opstarten.


De zoektocht naar de juiste statuten gebeurt op basis van de opmaakdatum van de oprichtingsakte. Alle documenten die na 1 januari 1997 werden opgemaakt, zijn online beschikbaar.